قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

مجید فرخی

مجید فرخی
 
Teaching and Translation

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاريخ شنبه 24 تیر1391 توسط مجید فرخی

 

 
  • نیا باران... زمین جای قشنگی نیست.... .....من از اهل زمینم... خوب می دانم ک گل در عقد زنبور است.. ....ولی.... سودای بلبل دارد..و پروانه را هم دوست می دارد.


  • دوبـاره سـیـب بـچـیـن حـوا مـن خـسـتـه ام بـگذار از ایـنـجا هـم بـیـرونمان کـنـنـد

  • غیرتی شدن هارت و پورت کردن و گیر دادن و جاسوسی کردن و توهین و قلدربازی و حسادت نیست!غیرت یعنی زن موردعلاقه ات هیچ وقت احساس تنهایی و بی پناهی نکنه!یعنی غرورش رو نشکنی،یعنی خیانت نکنی،یعنی کاری نکنی که اشکی از چشماش بیاد

 


نوشته شده در تاريخ جمعه 22 اردیبهشت1391 توسط مجید فرخی
3
my mother only had one eye; I hated her.. she was such an embarrassment
She cooked for students & teachers to support the family
There was this one day during elementary school where my mom came to say hello to me
I was so embarrassed.
How could she do this to me?
I ignored her, threw her a hateful look and ran out
The next day at school one of my classmates said
"EEEE, your mom only has one eye"
I wanted to bury myself
I also wanted my mom to just disappear…



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 12 اردیبهشت1390 توسط مجید فرخی

بعضی اوقات اقدام به انجام کارها و یا رفتارهایی می نماییم، بدون آنکه به عواقب آن توجه کنیم. این اقدامات به ظاهر ساده می تواند تاثیراتی چنان مخرب و جبران ناپذیر بردیگران داشته باشند که در برخی موارد، برای جبران آن ها، زمان بسیار زیادی مورد نیاز است. تاسف بارترین مطلب این است که شاید حتی خود ما نیز متوجه ی این تاثیرات منفی ناشی از کارهایمان نباشیم.

 

متن کامل را در ادامه ملاحضه فرمایید.



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 8 اردیبهشت1390 توسط مجید فرخی

Peter's Reflections

By: graham Greene

Peter's Morton woke with a start to face the first light. Through the window he could see a bare bough dropping across a frame of silver. Rain tapped against the glass. It was January the fifth.

He looked across a table, on which a night-light had guttered into a pool of water, at the other bed. Francis Morton was still asleep, and Peter lay down again with his eyes on his brother. It amused him to imagine that it was himself whom he watched, the same hair, the same eyes, the same lips and line of cheek. But the thought soon palled, and the mind went back to the fact which lent the day importance. It was the fifth of January. He could hardly believe that a year had passed since Mrs. Henne-Falcon had given her last children's party.

Francis turned suddenly upon his back, threw an arm across his face, blocking his mouth. Peter's heart began to beat fast, not with pleasure now but with uneasiness. He sat up and called across the table, 'wake up.' Francis's shoulders shook and he waved a clenched fist in the air, but his eyes remained closed. To Peter Morton the whole room seemed suddenly to darken, and he had the impression of a great bird swooping. He cried again,' wake up.' and once more there was silver light and the touch of rain on the windows. Francis rubbed his eyes. ' Did you call out?' he asked.



نوشته شده در تاريخ جمعه 27 اسفند1389 توسط مجید فرخی

Ring out the old, ring in the new,
Ring, happy bells, across the snow:
The year is going, let him go;
Ring out the false, ring in the true.



May this new year bring many opportunities your way to explore every joy of life

See the rest


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 16 اسفند1389 توسط مجید فرخی

There are two things I've learned:

There is a God. And, I'm not Him

دو چیز را آموختم:

خدایی وجود دارد و من او نیستم.

 

See the rest



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 12 اسفند1389 توسط مجید فرخی


Life is 10% of what happens to you, and 90% of how you respond to it

10 درصد از زندگی، وقایعی است که برای شما رخ می دهد؛ اما 90 درصد آن، نحوه ی واکنش شما به آن وقایع است.

 

See the rest



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 10 اسفند1389 توسط مجید فرخی


 اگر از دیگران سوالاتی در مورد یک واقعه بپرسیم، و نظرات به دست اومده رو مورد ارزیابی قرار بدیم، متوجه میشیم که هر کسی با توجه به خطوط فکری خودش مطالبی رو عنوان کرده که از نظر اون فرد درست به نظر می رسه. حالا اگر این نظرات رو با هم قیاس کنیم، به هیچ  وجه شباهتی به هم ندارند. این نکته چه مفهومی داره؛ می تونیم ادعا کنیم، بعضی ها صادقانه پاسخ نداد باشند - نه این طور نیست. همه در پاسخ گویی صادق بودند ولی علت متفاوت بودن نظرات، متفاوت بودن دیدگاه افراد مختلف در مورد یک مسئله است؛ یا به عبارت دیگه، دیدگاه همه ی آدم ها، حتی در مورد یک مسئله ی مشابه، یکسان نیست.

 

متن کامل را در ادامه ملاحضه فرمایید.



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه 7 اسفند1389 توسط مجید فرخی

To the world you might be one person, but to one person

you might be the world

 

در جهان شما ممكن است يك نفر باشيد،اما براي يك نفر شما ممكن است يك جهان باشيد.

 

See the rest



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه 6 اسفند1389 توسط مجید فرخی

And he rose up from his feet, and looked at them, and lo! they were a King and a Queen.

And the Queen said to him, 'This is thy father whom thou hast succoured.'

And the King said, 'This is thy mother whose feet thou hast washed with thy tears.' And they fell on his neck and kissed him, and brought him into the palace and clothed him in fair raiment, and set the crown upon his head, and the sceptre in his hand, and over the city that stood by the river he ruled, and was its lord.

متن کامل و ترجمه ی این داستان را در ادامه ملاحضه فرمایید.



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 5 اسفند1389 توسط مجید فرخی

But he said to them, 'I am not worthy, for I have denied the mother who bare me, nor may I rest till I have found her, and known her forgiveness. Therefore, let me go, for I must wander again over the world, and may not tarry here, though ye bring me the crown and the sceptre.' And as he spake he turned his face from them towards the street that led to the gate of the city, and lo! amongst the crowd that pressed round the soldiers, he saw the beggar-woman who was his mother, and at her side stood the leper, who had sat by the road

متن کامل و ترجمه ی این داستان را در ادامه ملاحضه فرمایید.




ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 4 اسفند1389 توسط مجید فرخی

'Nay, but thou hadst pity on me first,' said the Hare, and it ran away swiftly.

And the Star-Child entered the cavern, and in its farthest corner he found the piece of red gold. So he put it in his wallet, and hurried to the city. And the leper seeing him coming, stood in the centre of the road, and cried out, and said to him, 'Give me the piece of red money, or I must die,' and the Star-Child had pity on him again, and gave him the piece of red gold, saying, 'Thy need is greater than mine.' Yet was his heart heavy, for he knew what evil fate awaited him


متن کامل و ترجمه ی این داستان را در ادامه ملاحضه فرمایید.



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 3 اسفند1389 توسط مجید فرخی

And the Hare said to him, 'Why art thou weeping? And what dost thou seek in the wood?'

And the Star-Child answered, 'I am seeking for a piece of yellow gold that is hidden here, and if I find it not my master will beat me, and keep me as a slave.'

'Follow me,' cried the Hare, and it ran through the wood till it came to a pool of water. And at the bottom of the pool the piece of yellow gold was lying.


متن کامل و ترجمه ی این داستان را در ادامه ملاحضه فرمایید.

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 2 اسفند1389 توسط مجید فرخی

And the Star-Child said to it, 'I am seeking for a piece of white gold, nor can I anywhere find it, and if I bring it not to my master he will beat me.'

'Come thou with me,' said the Hare, 'and I will lead thee to it, for I know where it is hidden, and for what purpose


متن کامل و ترجمه ی این داستان را در ادامه ملاحضه فرمایید.

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه 1 اسفند1389 توسط مجید فرخی

And on the morrow the old man, who was indeed the subtlest of the magicians of Libya and had learned his art from one who dwelt in the tombs of the Nile, came in to him and frowned at him, and said, 'In a wood that is nigh to the gate of this city of Giaours there are three pieces of gold. One is of white gold, and another is of yellow gold, and the gold of the third one is red. To-day thou shalt bring me the piece of white gold, and if thou bringest it not back, I will beat thee with a hundred stripes. Get thee away quickly, and at sunset I will be waiting for thee at the door of the garden. See that thou bringest the white gold, or it shall go ill with thee, for thou art my slave, and I have bought thee for the price of a bowl of sweet wine.'

متن کامل و ترجمه ی این داستان را در ادامه ملاحضه فرمایید.



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه 30 بهمن1389 توسط مجید فرخی

'I am seeking for my mother,' he answered, 'and I pray ye to suffer me to pass, for it may be that she is in this city.'

But they mocked at him, and one of them wagged a black beard, and set down his shield and cried, 'Of a truth, thy mother will not be merry when she sees thee, for thou art more ill-favoured than the toad of the marsh, or the adder that crawls in the fen. Get thee gone. Get thee gone. Thy mother dwells not in this city

متن کامل و ترجمه ی این داستان را در ادامه ملاحضه فرمایید.





ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه 29 بهمن1389 توسط مجید فرخی

He said to the Mole, 'Thou canst go beneath the earth. Tell me, is my mother there?'

And the Mole answered, 'Thou hast blinded mine eyes. How should I know?'

He said to the Linnet, 'Thou canst fly over the tops of the tall trees, and canst see the whole world. Tell me, canst thou see my mother


متن کامل و ترجمه ی این داستان را در ادامه ملاحضه فرمایید.

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 28 بهمن1389 توسط مجید فرخی

And at last he spoke to her, and his voice was hard and bitter. 'If in very truth thou art my mother,' he said, 'it had been better hadst thou stayed away, and not come here to bring me to shame, seeing that I thought I was the child of some Star, and not a beggar's child, as thou tellest me that I am. Therefore get thee hence, and let me see thee no more


متن کامل و ترجمه ی این داستان را در ادامه ملاحضه فرمایید.





ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 27 بهمن1389 توسط مجید فرخی

 And the Star-Child grew red with anger, and stamped his foot upon the ground, and said, 'Who art thou to question me what I do? I am no son of thine to do thy bidding.'

'Thou speakest truly,' answered the Woodcutter, 'yet did I show thee pity when I found thee in the forest
 


متن کامل و ترجمه ی این داستان را در ادامه ملاحضه فرمایید.

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 26 بهمن1389 توسط مجید فرخی

 Yet did his beauty work him evil. For he grew proud, and cruel, and selfish. The children of the Woodcutter, and the other children of the village, he despised, saying that they were of mean parentage, while he was noble, being sprang from a Star, and he made himself master over them, and called them his servants. No pity had he for the poor, or for those who were blind or maimed or in any way afflicted, but would cast stones at them and drive them forth on to the highway, and bid them beg their bread elsewhere, so that none save the outlaws came twice to that village to ask for alms.

 

متن کامل و ترجمه ی این داستان را در ادامه ملاحضه فرمایید.



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه 25 بهمن1389 توسط مجید فرخی

And when his wife opened the door and saw that her husband had returned safe to her, she put her arms round his neck and kissed him, and took from his back the bundle of faggots, and brushed the snow off his boots, and bade him come in.

But he said to her, 'I have found something in the forest, and I have brought it to thee to have care of it,' and he stirred not from the threshold


متن کامل و ترجمه ی این داستان را در ادامه ملاحضه فرمایید.



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه 24 بهمن1389 توسط مجید فرخی

Yet, after that they had laughed they became sad, for they remembered their poverty, and one of them said to the other, 'Why did we make merry, seeing that life is for the rich, and not for such as we are? Better that we had died of cold in the forest, or that some wild beast had fallen upon us and slain us.'

'Truly,' answered his companion, 'much is given to some, and little is given to others. Injustice has parcelled out the world, nor is there equal division of aught save of sorrow

متن کامل و ترجمه ی این داستان را در ادامه ملاحضه فرمایید.



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه 23 بهمن1389 توسط مجید فرخی

    The Star-Child

Oscar Wilde

Once upon a time two poor Woodcutters were making their way home through a great pine-forest. It was winter, and a night of bitter cold. The snow lay thick upon the ground, and upon the branches of the trees: the frost kept snapping the little twigs on either side of them, as they passed: and when they came to the Mountain- Torrent she was hanging motionless in air, for the Ice-King had kissed her

متن کامل و ترجمه ی این داستان را در ادامه ملاحضه فرمایید.



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 14 بهمن1389 توسط مجید فرخی


نمی دونم چرا ما آدم ها انقدر زود همه چیز رو فراموش می کنیم؛ حتی خیلی زودتر از اینکه فکرش رو می کنیم. بعضی وقت ها آرزو می کنیم یه چیزی رو به دست بیاریم؛ وقتی هم که به آرزومون می رسیم، انگار یادمون میره که به دست آوردن اون چیز برای ما آرزو بود و بلافاصله برامون عادی میشه. یه وقت هایی هم یه موقعیت هایی پیش میاد که تصمیم می گیریم تغییراتی در خودمون و یا زندگیمون به وجود بیاریم؛ ولی این حال و هوا هم خیلی طول نمی کشه و بعد از یه مدت کوتاه دوباره بر می گردیم به همون حالت قبل و تبدیل میشیم به همون آدم سابق.

متن کامل را در ادامه ملاحضه فرمایید.



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 6 بهمن1389 توسط مجید فرخی
نوشته شده در تاريخ شنبه 2 بهمن1389 توسط مجید فرخی

برای یک لحظه منصف باشیم ... !

بعضی افراد موفقیت های زیادی بدست می آورند و سهم بعضی دیگر فقط ناکامی است. همه ی ما تلاش می کنیم تا نقش خود در موفقیت هایی که به دست می آوریم را، پررنگتر جلوه دهیم؛ بی آنکه در نظر داشته باشیم که برای کسب هر موفقیتی، ملزومات دیگر نیز ایفای نقش کرده اند. ملزوماتی که شاید بدون آنها، از کسب هر موفقیتی عاجز باشیم. در طرف مقابل عده ایی هستند که نمی توانند به اهداف مورد نظرشان برسند و ما در برخورد با این افراد به خودمان اجازه می دهیم تا آنها را ضعیف و ناتوان بخوانیم و کافی نبودن سعی و تلاش آنها را، علت ناکامی هایشان بدانیم. چقدر این گونه قضاوت کردن منصفانه است؟

متن کامل را در ادامه ملاحضه فرمایید.



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه 25 دی1389 توسط مجید فرخی
What Surprises are about Humankind
 چه خصوصیاتی از انسان حیرت انگیز است؟

 


متن کامل را در ادامه ملاحضه فرمایید.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 22 دی1389 توسط مجید فرخی

بدون شک هر انسانی در زندگی با مشکلاتی روبرو می شود. در شرایطی که ما هم اکنون در آن به سر می بریم، این مشکلات و تنش ها بیشتر نیز شده اند. هر فردی با توجه به ویژگی های شخصیتی خود، در زمان مواجه شدن با این مشکلات عکس العمل های متفاوتی می تواند داشته باشد.

متن کامل را در ادامه ملاحضه فرمایید.




ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه 16 دی1389 توسط مجید فرخی

همیشه دوست داشتم مطلبی در مورد تاثیرات یک استاد خوب روی شاگردانش بنویسم؛ اتفاقی که امشب افتاد باعث شد تا همین امشب این کار رو انجام بدم. امشب قبل از بازگشت به منزل، برای ساختن یک کلید، به مغازه ی کلید سازی رفتم. زمانی که آقای کلید ساز مشغول ساختن کلید بودند؛ من داشتم به مطالب و تابلوهای نصب شده روی دیوار ، نگاه می کردم. چشمم به قاب عکسی افتاد که با خط خوش  زیرش نوشته بود ‹‹ به یاد استاد ››. عکس مربوط به یک فرد مسن بود. ظاهر عکس نشون می داد که این عکس برای قبل از انقلاب بود.

متن کامل را در ادامه ملاحضه فرمایید.



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه 12 دی1389 توسط مجید فرخی

What is the best order to teach a new language skills ( listening, speaking, reading and writing )?

By: Majid Farrokhi – December 21, 2010

Based on the Natural Approach, children learn their mother language through their ears. As we all know, voices are meaningless for children first; by the passage of time these meaningless voices change to meaningful words and sentences. So this is listening which helps children to acquire a language

see the whole text 



ادامه مطلب
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک